آزمایشگاه


آزمایشگاه شناختیتوضیحات آزمایشگاه توضیحات آزمایشگاه

توضیحات آزمایشگاه توضیحات آزمایشگاه

توضیحات آزمایشگاه توضیحات آزمایشگاه
برای آشنایی و انجام تکلیف پوشیده‌سازی کلیک کنیددرباره ما

شناخت مرکزی است برای آموزش های تخصصی و عمومی و ترویج فعالیت ها و معارف علمی در حوزه ی علوم شناختی. تاکید بر ماهیت میان رشته ای علوم شناختی و استفاده از نیروی انسانی ممتاز از مهم ترین اهداف مرکز شناخت است.


پل های ارتباطی و پایگاه های مجازی

ایمیل: Shenakhtcenter2019@gmail.com

تلگرام: t.me/shenakhtcenter