در سخنرانی ها، اساتید مختلف در حوزه ی علوم شناختی به بیان فعالیت های پژوهشی خود، موضوعات مهم و جنبش های جدید در حوزه ی تخصصی خود، و مطرح کردن مطالب ضروری در فضای علمی کشور می پردازند. نظرات خود را به منظور بهبودی سخنرانی ها با ما در میان بگذارید. برای اطلاع از پل های ارتباطی به صفحه ی تماس با ما مراجعه کنید.برنامه ی بعدی
گزارش برنامه های قبلی
درباره ما

شناخت مرکزی است برای آموزش های تخصصی و عمومی و ترویج فعالیت ها و معارف علمی در حوزه ی علوم شناختی. تاکید بر ماهیت میان رشته ای علوم شناختی و استفاده از نیروی انسانی ممتاز از مهم ترین اهداف مرکز شناخت است.


پل های ارتباطی و پایگاه های مجازی

ایمیل: Shenakhtcenter2019@gmail.com

تلگرام: t.me/shenakhtcenter