آیا علمِ مغز اراده‌ی آزاد را رد کرده است؟ – قسمت دوم

مرکز شناختمرکز شناختمهر ۱۹, ۱۳۹۸1304
q-1280x723.png

گفت و گو با تیم اوکانر

تیم ترجمه مرکز شناخت

ترجمه و زیرنویس: احمد لطفی


درباره ما

شناخت مرکزی است برای آموزش های تخصصی و عمومی و ترویج فعالیت ها و معارف علمی در حوزه ی علوم شناختی. تاکید بر ماهیت میان رشته ای علوم شناختی و استفاده از نیروی انسانی ممتاز از مهم ترین اهداف مرکز شناخت است.


پل های ارتباطی و پایگاه های مجازی

ایمیل: Shenakhtcenter2019@gmail.com

تلگرام: t.me/shenakhtcenter