پست تکی

مرکز شناختمرکز شناختاسفند ۶, ۱۴۰۱
2.png

65

پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۱<br> ساعت ۱۴ تا ۱۹<br> 👤 مدرس:سجاد منتظر‌قائم _ دانشجوی دکتری روانشناسی شناختی<br> ▪️ زیر نظر دکتر جواد حاتمی _ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و پژوهشکده علوم شناختی<br>درباره ما

شناخت مرکزی است برای آموزش های تخصصی و عمومی و ترویج فعالیت ها و معارف علمی در حوزه ی علوم شناختی. تاکید بر ماهیت میان رشته ای علوم شناختی و استفاده از نیروی انسانی ممتاز از مهم ترین اهداف مرکز شناخت است.


پل های ارتباطی و پایگاه های مجازی

ایمیل: Shenakhtcenter2019@gmail.com

تلگرام: t.me/shenakhtcenter