پست تکی

مرکز شناختمرکز شناختشهریور ۱۰, ۱۴۰۰
نوجوان-4.jpg

139

دورۀ آموزشی من یک نوجوانم با توجه به استقبال مخاطبین، دوره "مجددا" تکرار می شود. (دوره ی چهارم) 🎖با ارائۀ گواهی از طرف مرکز شناخت<br> 👩🏻‍🏫 دکتر فرشته جلالی<br> 📌 آنلاین | ۸ ساعت<br> 🗓یکشنبه‌ها - شروع دوره ۲۱ شهریور ۱۴۰۰<br> 🕗 ساعت 19 تا 20<br>درباره ما

شناخت مرکزی است برای آموزش های تخصصی و عمومی و ترویج فعالیت ها و معارف علمی در حوزه ی علوم شناختی. تاکید بر ماهیت میان رشته ای علوم شناختی و استفاده از نیروی انسانی ممتاز از مهم ترین اهداف مرکز شناخت است.


پل های ارتباطی و پایگاه های مجازی

ایمیل: Shenakhtcenter2019@gmail.com

تلگرام: t.me/shenakhtcenter