مجموعه جدید: مد هفته میلان

https://shenakhtcenter.com/wp-content/uploads/2016/07/portfolio_07.jpg

مجموعه جدید: مد هفته میلان

عنوان:

توضیحات:

portfolio_07-1280x853.jpg

دسته بندی
مد خیابانیمد هفته
موقعیت
میلان
سال
2017
شوی مد
سیمون روچی
مدل
آنا اسمیت
سبک
الیزابت بنزون
گرایش
چاپ ماشوپ


درباره ما

شناخت مرکزی است برای آموزش های تخصصی و عمومی و ترویج فعالیت ها و معارف علمی در حوزه ی علوم شناختی. تاکید بر ماهیت میان رشته ای علوم شناختی و استفاده از نیروی انسانی ممتاز از مهم ترین اهداف مرکز شناخت است.


پل های ارتباطی و پایگاه های مجازی

ایمیل: Shenakhtcenter2019@gmail.com

تلگرام: t.me/shenakhtcenter