تصمیم ‌گیری

سجّاد ذبّاحسجّاد ذبّاحمهر ۱۵, ۱۳۹۸
decision-making-1280x614.png

1378

بی‌شک هر عملی که از انسان و هر موجود زنده‌ی دارای سیستم عصبی سر می‌زند ریشه در دست‌کم یک تصمیم، یا انتخابِ یک گزینه از میان چند گزینه دارد. این انتخاب یا به دشواری انتخاب یک شغل یا کشور برای زندگی است، و یا به سادگیِ باز کردنِ در برای خروج از اتاق.درباره ما

شناخت مرکزی است برای آموزش های تخصصی و عمومی و ترویج فعالیت ها و معارف علمی در حوزه ی علوم شناختی. تاکید بر ماهیت میان رشته ای علوم شناختی و استفاده از نیروی انسانی ممتاز از مهم ترین اهداف مرکز شناخت است.


پل های ارتباطی و پایگاه های مجازی

ایمیل: Shenakhtcenter2019@gmail.com

تلگرام: t.me/shenakhtcenter