سرشت انسان

مرکز شناختمرکز شناختمهر ۲۴, ۱۳۹۸
photo1-1280x534.png

2279

در این بخش با آراء موافقانِ سرشت انسان آشنا می‌شوید؛ کسانی که همگی با بهره‌گیری و پایبندی به نظریه‌ی تکامل، اما به شیوه‌های مختلف، تعاریف متفاوتی از سرشت انسان ارائه می‌دهند و از وجود آن دفاع می‌کنند.


مرکز شناختمرکز شناختمهر ۱۳, ۱۳۹۸
HNcas9-1280x760.jpg

1564

این مقاله درباره ی کسانی است که از منظری واحد (منظر تکاملی)، دارای نظراتی متفاوت درباره ی سرشت انسان اند. برخی انسان را دارای سرشت (خواه سرشت خوب و خواه سرشت بد) و عده‌ای دیگر انسان را فاقد سرشت می‌دانند، پس بین دو دسته از کسانی که دارای نظرگاه تکاملی اند اختلاف وجود دارددرباره ما

شناخت مرکزی است برای آموزش های تخصصی و عمومی و ترویج فعالیت ها و معارف علمی در حوزه ی علوم شناختی. تاکید بر ماهیت میان رشته ای علوم شناختی و استفاده از نیروی انسانی ممتاز از مهم ترین اهداف مرکز شناخت است.


پل های ارتباطی و پایگاه های مجازی

ایمیل: Shenakhtcenter2019@gmail.com

تلگرام: t.me/shenakhtcenter