سیستم‌های پیچیده

صبا اصیلیصبا اصیلیآذر ۷, ۱۳۹۸
CSN-900x300.jpg

1804

نظریه‌ی سیستم‌های پیچیده هم علوم محض و هم حرفه‌ها را تحت تاثیر قرار داده است، در رفتار سازمانی به کار رفته است و حتی مدیران شرکت‌های را در مورد رویکرد خود در مورد مسائلی چون اتحاد هم‌افزایانه و مزیت‌های رقابتی به فکر واداشته است. در این نوشته، نگاهی به سیستم‌های پیچیده و لزوم پرداختن به مبحث پیچیدگی در هر سطح تحصیلی خواهیم داشت.درباره ما

شناخت مرکزی است برای آموزش های تخصصی و عمومی و ترویج فعالیت ها و معارف علمی در حوزه ی علوم شناختی. تاکید بر ماهیت میان رشته ای علوم شناختی و استفاده از نیروی انسانی ممتاز از مهم ترین اهداف مرکز شناخت است.


پل های ارتباطی و پایگاه های مجازی

ایمیل: Shenakhtcenter2019@gmail.com

تلگرام: t.me/shenakhtcenter