روش شناسی

مرکز شناختمرکز شناختخرداد ۶, ۱۴۰۱
کارگاه-مقاله-نویسی-2-1.png

340

مدرس: دکتر انوشیروان زاهدی<br> ◽️محقق پسادکتری در <br> German Institute of Human Nutrition <BR> Charité Universitätsmedizin Berlin<br> 🗓تاریخ برگزاری کارگاه: شنبه هفتم خرداد از ساعت ۱۵ الی ۲۰:۳۰ و یکشنبه ۸ خرداد ۱۷ الی ۲۰:۳۰<br> 🔹هزینه ی ثبت نام : ۳۰۰ هزار توماندرباره ما

شناخت مرکزی است برای آموزش های تخصصی و عمومی و ترویج فعالیت ها و معارف علمی در حوزه ی علوم شناختی. تاکید بر ماهیت میان رشته ای علوم شناختی و استفاده از نیروی انسانی ممتاز از مهم ترین اهداف مرکز شناخت است.


پل های ارتباطی و پایگاه های مجازی

ایمیل: Shenakhtcenter2019@gmail.com

تلگرام: t.me/shenakhtcenter