شناخت اجتماعی

مینو زمانفرمینو زمانفرآبان ۷, ۱۳۹۸
00ANIMALRELATIONSHIPS-slide-39BN-superJumbo-1280x874.jpg

1483

در بخش اول این رشته یادداشت‌ها درباره ی مزیت‌های انتخابی زندگی اجتماعی و تکامل آن در انسان و سایر حیوانات گفته شد؛ نظیر توانایی هماهنگی سریع، همدلی، نظریه‌ی ذهن و توانایی فهم منظور، مقاصد و احساسات دیگران. در دومین بخش از این رشته یادداشت، به بررسی داده‌های تطبیقی حیوانی در این حوزه می‌پردازم.درباره ما

شناخت مرکزی است برای آموزش های تخصصی و عمومی و ترویج فعالیت ها و معارف علمی در حوزه ی علوم شناختی. تاکید بر ماهیت میان رشته ای علوم شناختی و استفاده از نیروی انسانی ممتاز از مهم ترین اهداف مرکز شناخت است.


پل های ارتباطی و پایگاه های مجازی

ایمیل: Shenakhtcenter2019@gmail.com

تلگرام: t.me/shenakhtcenter