ترکیب غیرمنتظره اما نفیس – رنگی

https://shenakhtcenter.com/wp-content/uploads/2015/09/portfolio_15.jpg

ترکیب غیرمنتظره اما نفیس – رنگی

عنوان:

توضیحات:

portfolio_15-1280x853.jpg
موقعیت
بارسلونا
سال
2017
گردآوری
بهار / تابستان

درباره ما

شناخت مرکزی است برای آموزش های تخصصی و عمومی و ترویج فعالیت ها و معارف علمی در حوزه ی علوم شناختی. تاکید بر ماهیت میان رشته ای علوم شناختی و استفاده از نیروی انسانی ممتاز از مهم ترین اهداف مرکز شناخت است.


پل های ارتباطی و پایگاه های مجازی

ایمیل: Shenakhtcenter2019@gmail.com

تلگرام: t.me/shenakhtcenter